ઘૂંટડા ઘટ ઘટ કરીને રોજ સાંજે સાત પીવું છું,
કોઈ શરબત જેમ હું આખીય મારી જાત પીવું છું.
રોજ સૌની જેમ જીવન નામના આ રોગને હણવા,
એક ચમચી હું દિવસ ને એક ચમચી રાત પીવું છું.

4 Thoughts on “મુક્તક

 1. Anonymous on 16 December, 2011 at 4:09 am said:

  AWESOME

 2. Dr santosh on 10 January, 2012 at 11:06 am said:

  આપનું સ્વાગત છે.

 3. Rakesh K. Chavda on 25 February, 2013 at 10:53 pm said:

  આ મુક્તકના માનમાં….. અનિલની જ ગઝલના બે શે’ર

  અધીરો છે તને ઈશ્વર બધુંય આપવા માટે;
  ને તુ ચમચી લઈને ઉભો છે, દરિયો માંગવા માટે.

  કર્યુ છે ચપટીમાં જ તે આખુય જંગલ ખાક,
  ન ગમતા એક એવા પાંદડાને કાઢવા માટે.

 4. આ મુક્તક પ્રત્યે વાચકોનું ઝાઝું ધ્યાન નથી ગયું! પણ અભિવ્યક્તિ સરસ છે, મિત્ર!

  રોજ સૌની જેમ જીવન નામના આ રોગને હણવા,
  એક ચમચી હું દિવસ ને એક ચમચી રાત પીવું છું.

  હું તો કહીશ કે મુક્તકની માત્ર ચમચી જ લો તો પણ આખો ચમચો દિલમાં રેડાય તેવું મુક્તક છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation