પ્હોંચાડ અમને એવા કોઈ ઢાળની લગોલગ,
ગબડાય જ્યાંથી ગમતી ઘટમાળની લગોલગ.

બેઠી છે ભગવાં કપડાં પ્હેરીને ધોળી દાઢી,
સમજે છે એ સ્વયંને ત્રિકાળની લગોલગ.

પ્હેલાં તો પ્રેમ એનો આશ્ચર્ય જેવો લાગ્યો,
આશ્ચર્ય છેક પ્હોંચ્યું જઈ ફાળની લગોલગ.

એના સકંજાઓનું કરતો ‘તો હું નિરીક્ષણ,
સમજ્યો એ પંખી આવ્યું છે જાળની લગોલગ.

જે રીતથી કર્યાં છે એણે વખાણ મારાં,
એ ગાળ તો નથી પણ છે ગાળની લગોલગ.

– અનિલ ચાવડા

44 Thoughts on “લગોલગ

 1. drnileshtrivedi on 27 June, 2017 at 10:44 am said:

  ગર્ભિત રીતે અનેક વાતો તરફ આંગળી ચીંધી છે. સાંપ્રત સમયને ઉજાગર કર્યો

  અમુક શેર દર વખતે અલગ અર્થ આપી ગયા

 2. NIKUNJ on 27 June, 2017 at 10:14 pm said:

  Joradar

 3. harshal brahmbhatt on 28 June, 2017 at 2:01 pm said:

  એના સકંજાઓનું કરતો ‘તો હું નિરીક્ષણ,
  સમજ્યો એ પંખી આવ્યું છે જાળની લગોલગ.

  સુપર લ્યા અનિલ્યા

 4. S A N PRODUCTION on 28 June, 2017 at 2:04 pm said:

  Vaah supab lagolag

 5. Dakshaben Bhawsar on 28 June, 2017 at 2:07 pm said:

  Tu bahu ashaspad kavi che shubhecha daxa bhavsar

 6. એની શંકાઓનું નિરીક્ષણ……લગોલગ

 7. Laxman on 1 July, 2017 at 5:58 pm said:

  Kya baat…

 8. Hemal Moradiya on 5 July, 2017 at 5:12 pm said:

  વાહ!! અદ્ભૂત

 9. rita on 7 July, 2017 at 11:31 am said:

  superlike:)

Comment navigation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation