એક નાના કાંકરે આખી નદી ડ્હોળાય નૈં,
પણ શું એનાથી જરા અમથું વમળ પણ થાય નૈં?

આવું કહેતા કહેતા આખી જિંદગી જીવી ગયો,
“આ રીતે તો એક દાડો પણ હવે જીવાય નૈં.”

એ કહે કે બહુ બટકણી ડાળ છે વિશ્વાસની,
ત્યાં જ બટક્યો હું ને એણે શું કહ્યું સંભળાય નૈં.

મજબૂરી – બજબૂરી જે કે તે બધુંયે સાચું પણ,
આ રીતે તો કોઈને ક્યારેય તરછોડાય નૈં.

લાગણી છે એટલે લપસાય પણ, છોલાય પણ;
લીલવાળા માર્ગ પર ઝાઝો સમય દોડાય નૈં.

તારું લેવલ તો શિખર કરતાં ય ઊંચું છે અનિલ,
પણ રહે તું મધ્યમાં જ્યાં ટોચ નૈં તળિયાં ય નૈં.

– અનિલ ચાવડા

Share

70 Thoughts on “એક નાના કાંકરે…

 1. santosh on 10 May, 2016 at 10:55 am said:

  anilbhai, congrates….

 2. CHAUDHARI BHARATBHAI on 10 May, 2016 at 5:07 pm said:

  Very nice ANILBHAI. Iwush ur better future in literature .GOD MAY BLESS U

 3. YOGESH BHATT on 18 May, 2016 at 1:45 pm said:

  તમે ગઝલ લાખો..તેમાં કઈ જ કહેવાય નૈ…!…બસ…જલસો થઇ જઈ છે કવિ.

  યોગેશ ભટ્ટ

 4. YOGESH BHATT on 18 May, 2016 at 1:45 pm said:

  તમે ગઝલ લાખો..તેમાં કઈ જ કહેવાય નૈ…!…બસ…જલસો થઇ જઈ છે કવિ.

  યોગેશ ભટ્ટ

 5. YOGESH BHATT on 18 May, 2016 at 1:55 pm said:

  JALSO KARAVI DIDHO KAVI….AAM KAI KAHEVAAY NAI…!

  YOGESH BHATT

 6. Megi Asnani on 18 May, 2016 at 5:09 pm said:

  bahu j saras.. badha sher khub gamyaa

 7. સાદ્યંત સુંદર ગઝલ..

Comment navigation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation