પુસ્તક-વિમોચન

પ્રિય મિત્રો,
તારીખ : 15-2-2013ના રોજ મારાં 3 પુસ્તકોનું વિમોચન એચ.કે. આર્ટ્સ કોલેજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ યોજાઈ ગયું.
આ પ્રસંગની થોડી છબીમય લાગણીઓ આપની સાથે વહેંચવા માગું છું.

Od.-1

013

012

011

010

05

06

07

08

09

04

03

02

01

1

Share

46 Thoughts on “પુસ્તક-વિમોચન

  1. Jitendra Desai on 4 May, 2013 at 9:44 am said:

    Dear Anilbhai,

    Enjoyed them. With your talent and passion, I am sure you would continue to win such accolades in future too.Best wishes..

  2. અભિનંદન શ્રી અનિલભાઈ આપના જીવનમાં આ રીતે હજી વધુ પ્રગતિ કરતા રહો એ પ્રાર્થના…

  3. Many Many Congratulation 🙂

Comment navigation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *